Przejdź do treści

Historia języka polskiego

 • Polski system wokaliczny (inaczej: samogłoskowy) znacznie ewoluował na przestrzeni dziejów. Dawniej mieliśmy samogłoski długie i krótkie, po których dzisiaj…
  Czytaj więcej
 • Przez wieki grafia polska ewoluowała. Pierwotnie polskie głoski trzeba było zapisywać literami łacińskimi, których było jednak o wiele…
  Czytaj więcej
 • Rozwój języka polskiego sięga czasów, w których nie odnotowujemy jeszcze żadnych zabytków piśmiennych. Różni badacze wyróżniają różne podziały…
  Czytaj więcej
 • To, jak wyglądają współcześnie końcówki czasowników w czasie teraźniejszym, zawdzięczamy w większości rozwojowi fonetycznemu dawnych końcówek prasłowiańskich.…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy podział czasowników prasłowiańskich na koniugacje oraz klasy koniugacyjne według Augusta Leskiena. Poniższy plik zawiera kompletny opis…
  Czytaj więcej
 • Geneza odmiany współczesnych liczebników od 50 do 90 oraz od 500 do 900 sięga czasów prasłowiańszczyzny. Sprawdzamy, jak doszło do tego,…
  Czytaj więcej
 • Morfem -ście, choć współcześnie brzmiący identycznie w słowach dwieście i dwanaście, jest zupełnie różnego pochodzenia w słowach dotyczących…
  Czytaj więcej
 • W prasłowiańszczyźnie istniały dwa typy odmiany przymiotników – prosta i złożona. Sprawdź, jaka jest geneza deklinacji prostej…
  Czytaj więcej
 • W prasłowiańszczyźnie istniały dwa typy odmiany przymiotników – prosta i złożona. Sprawdź, jaka jest geneza deklinacji złożonej…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy omówienie źródeł supletywizmu w zaimkach wskazujących on : jego : niego : go. Kiedy można używać…
  Czytaj więcej
 • Przedstawiamy kompletne omówienie podłoża oraz efektów zmian w deklinacji zaimków rodzajowych na gruncie języka prasłowiańskiego, w szczególności w narzędniku i miejscowniku…
  Czytaj więcej
 • Demorfologizacja rodzaju polega na utracie możliwości wyrażania rodzaju gramatycznego przez końcówki fleksyjne lub inaczej na neutralizacji kategorii rodzaju…
  Czytaj więcej
 • Sprawdź, jak brzmiały prasłowiańskie i staropolskie formy liczby mnogiej rzeczowników: mnich, wilk, wróg, kamień, jastrząb, brat,…
  Czytaj więcej
 • Język prasłowiański przejął po epoce praindoeuropejskiej możliwość wyrażania wielości: jeden, dwa, więcej niż dwa, czyli kategorie…
  Czytaj więcej

Zajrzyj też tu