Przejdź do treści

Poniższy artykuł opracowany został na podstawie materiałów naukowych, z których głównym źródłem bibliograficznym jest pozycja Wykłady ze stylistyki Doroty Zdunkiewicz-Jedynak. Opracowanie to jest podręcznym wyborem autora – po więcej informacji odsyłam czytelników do tekstu oryginalnego (bezpośrednie źródło podaję pod artykułem). 

Jeżeli uważasz, że artykuł narusza prawo autorskie, skontaktuj się z nami!

Narodziny i rozwój polskiego stylu retorycznego

 • średniowiecze – mowy polityczne,
 • renesans – intensywny rozwój – dobry mówca jako wzór wychowawczy,
 • oświecenie – dalszy rozwój – intensywne życie publiczne,
 • zabory – zastój – brak życia publicznego.

Typy przemówień

 • mowy sądowe,
 • mowy doradczo-polityczne,
 • mowy popisowe lub okolicznościowe.

Kompozycja przemówienia

 1. exordium, czyli wstęp – pozyskanie słuchaczy dla mówcy i podejmowanego przez niego tematu,
 1. narratio – przedstawienie wydarzeń mających związek z tematem,
 1. argumentatio – dowodzenie, argumentowanie na rzecz stanowiska mówcy wobec sprawy,
 1. refutatio – odparcie ewentualnych, znanych mówcy lub przez niego przewidywanych kontrargumentów, zarzutów przeciwnika,
 1. peroratio – zakończenie, połączone z podsumowaniem oraz apelem do emocji słuchaczy.

 

Argumentacja

 • argumenty logiczne
  • związane ze schematami wnioskowania
 • argumenty rzeczowe
  • uważane za najrzetelniejsze i najuczciwsze
  • wykorzystują m. in. dane liczbowe, fakty, cytaty
 • argumenty emocjonalne
  • odwoływanie się do sfery uczuciowej słuchaczy
  • wsparcie dla argumentów logicznych lub rzeczowych

Chwyty erystyczne

Odwołanie się do:

 • racji deklarowanych przez przeciwnika,
 • bezpośrednio do osoby, najczęściej ośmieszenie,
 • poglądów rozpowszechnionych w danym środowisku,
 • słuchaczy, a zwłaszcza ich uczuć,
 • niewiedzy przeciwnika,
 • nieśmiałości rozmówcy,
 • próżności rozmówcy,
 • litości,
 • kija, argument siły, zastraszenie słuchaczy.

Nowomowa – język PRL-u

 • dominująca funkcja perswazyjna,
 • wyraziste narzucanie oceny, formułowane zgodnie z aksjologicznie dychotomicznym obrazem świata, np. nadużywanie szablonowych określeń negatywnych w odniesieniu do osób nieaprobowanych politycznie (konszachty, proceder, ekscesy),
 • funkcja magiczna – teksty tworzyły nową rzeczywistość, świat realny zastępowano wymyślonym,
 • nieweryfikowalna z punktu widzenia prawdziwości,
 • nieokreśloność i insynuacyjny sposób mówienia,
 • język leksykalnie ubogi, brak odwołań do m. in. etyki, moralności, religii.

Polski język polityk po 1989 roku

 • spontaniczność tekstu – zasługa L. Wałęsy,
 • teksty mówione, także improwizowane,
 • związek z polszczyzną kolokwialną, potoczną,
 • słownictwo humorystyczne, rubaszne, czasem nawet wulgarne,
 • antyetykieta: ironia, wyrazy-etykietyki,
 • telegeniczność – zgrabne wypowiadanie się, niekonfliktowe,
 • ładunek patosu, treści patriotycznych i chrześcijańskich (głównie partie konserwatywne i narodowe).

Bibliografia:

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 143-161.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu