Przejdź do treści

Styl naukowy – funkcje i cechy


Poniższy artykuł opracowany został na podstawie materiałów naukowych, z których głównym źródłem bibliograficznym jest pozycja Wykłady ze stylistyki Doroty Zdunkiewicz-Jedynak. Opracowanie to jest podręcznym wyborem autora – po więcej informacji odsyłam czytelników do tekstu oryginalnego (bezpośrednie źródło podaję pod artykułem). 

Jeżeli uważasz, że artykuł narusza prawo autorskie, skontaktuj się z nami!

 Funkcje stylu naukowego

 • poznawcza – niezbędny do zdobywania nowej wiedzy,
 • informacyjna – przekazywanie nowej wiedzy członkom danej społeczności naukowe i na jej zewnątrz,
 • kumulacyjna – kumulowanie wiedzy i przechowywanie jej z pokolenia na pokolenie.

Odmiany polszczyzny naukowej

 • teoretyczna – używają jej specjaliści danej dziedziny wiedzy w procesie poznawczo-komunikacyjnym; każda dyscyplina nauki tworzy przy tym własną terminologię,
 • dydaktyczna – do porozumiewania się specjalistów z adeptami danej dyscypliny naukowej,
 • praktyczna – realizowana w procesie wdrażania osiągnięć naukowych,
 • popularnonaukowa – obsługuje sferę kontaktu: specjalista-niespecjalista (zlokalizowana blisko stylu publicystycznego i artystycznego).

Cechy stylu naukowego 

 • abstrakcyjność (np. moduł, figuratywność, współczynnik),
 • ścisłość,
 • obiektywizm,
 • internacjonalność (np. ekologia, modulator, kinetyka),
 • obecność specjalistycznych terminów,
 • logiczność – widoczna głównie w segmentacji tekstu,
 • zdania wielokrotnie złożone i zdania pojedyncze rozwinięte,
 • obiektywizm.

Formy wypowiedzi w tekście naukowym

 • streszczenie,
 • cytowanie,
 • definiowanie,
 • porównywanie.

Bibliografia:

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 127-141.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu