Przejdź do treści

Sielanka w epoce staropolskiej


Claude Backvis – sielanka

Poniższy tekst nie rości sobie praw do bycia pełnoprawnym opracowaniem naukowym. Najważniejsze moim zdaniem tezy z ósmego rozdziału drugiego tomu podręcznika wskazanego w bibliografii u dołu strony wynotowałam na własne (studenckie) potrzeby.
 • sielanka w literaturze greckiej pojawiła się dużo później niż inne gatunki
 • twórcą sielanki był Teokryt — wywodzący się z ogromnego polis, a piszący o przyziemnej prostocie (przejście od kultury do natury)
 • do literatury polskiej sielanki również weszły stosunkowo późno — dopiero u schyłku renesansu za sprawą Szymona Szymonowica (1614 r., publikacja Sielanek), który miał świadomość, iż jest piewcą kończącej się właśnie epoki.
 • wcześniej — z gatunków podobnych sielankom — odnotowujemy jedynie niezbyt popularne eklogi autorstwa Grzegorza z Sambora czy skotopaski Stanisława Porębskiego
 • wszystkie te jednak utwory rangą ustępują Sielankom Szymonowica, które są tak naprawdę pierwszymi pełnoprawnymi reprezentantami tegoż starożytnego gatunku na ziemiach polskich w epoce średniowiecza
 • na jego wzór gatunek ten uprawiali także Józef Bartłomiej Zimorowic (Sielanki nowe ruskie) i uczeń Szymonowica — Henryk Chełchowski, którego znaczenie dla rozwoju sielanki było jednak marginalne
 • polscy sielankopisarze, podobnie jak Teokryt, wywodzili się z wyższych sfer, byli mieszczanami, ale wiejskie życie znali z doświadczenia
 • sielanki nie powstawały jednak w celu opisywania rzeczywistości, która była obserwowana przez Szymonowica czy Zimorowica — swoje pasterskie utwory pisali oni w obliczu pochłaniających Polskę tamtych lat wojen z Tatarami
 • sielanki staropolskie nie miał jednak zbyt wielu innowacji, ponad wszystko trzymały się sztywnej, wypracowanej we wzorcach starożytnych, formy
 • w sferze językowej jednak sielanki, bardziej niż renesansowy, przypominają stylizowany język baroku
 • nade wszystko autorzy stosowali także zabieg naturalizacji — frazy, mimo że wierszowane,  przypominać miały język mówiony

 • bohaterami sielanek są bardzo często (autentyczni!) chłopi, co przekładało się również na poruszanie w tekstach problemów polskiej wsi i panujących wówczas stosunków społecznych
 • życie wieśniaków było jednak przedstawiane w ściśle surowej antycznej konwencji
 • dzieła Szymonowica stanowią istotny artefakt literatury polskiej wieku XVII
 • Wojna chocimska rozprawia o sarmatyzmie w najczystszej postaci, a Sielanki zaś skupiają się na połączeniu dwóch różnych epok, ich liryczny i przepełniający je syntetyzm zapewniają gatunkowi przetrwanie
 • Szymonowic wykorzystuje formy twórcze charakterystyczne dla antyku, odwołuje się do legend, konstruuje świat i postaci wedle dawnych wzorców, czyni to z dużym wyczuciem
 • Szymon Zimorowic, jako drugi sielankopisarz na gruncie polskim, jest autorem Sielanek nowych ruskich opublikowanych w 1663 roku
 • utwory jego cechuje prostota, malowniczość obrazów, języka oraz różnorodność tematyczna
 • autor eksploatuje kulturę ludową, wprowadza do sielanek rutenizmy, które nadają lokalny rys jego twórczości
 • Zimorowic silnie osadza sielanki w rzeczywistości historycznej, umieszczając w nich również wiele autentycznych, biograficznych wtrąceń, stara się zaskoczyć czytelnika wprowadzanymi  do tekstów innowacjami językowymi, których jednak nie można raczej zaliczyć do udanych
 • w Polsce wyraźnie zarysowany jest spór między antyczną idyllą i restrykcjami narzucanymi przez wiarę

 • Szymonowic, jako starzejący się kawaler, pisze o miłości, której nigdy nie zaznał, korzysta przy tym ze swojej wyobraźni i dostępnych lektur, opisuje jej wymiar zmysłowy, wspomina historyczne realia, by zachować autentyczność
 • Zimorowic tymczasem, ze swoją żarliwością religijną, szydzi i pogardliwy odnosi się do miłości, łączy ją z hańbą
 • atmosfera niepokoju była nieodłączną częścią sielanek, zwłaszcza tych Zimorowica, klasyczna sielankowa idylla daleka była od jej polskiej wersji
 • Zimorowic, poeta o bardzo ponurym temperamencie, radość kontrastuje zawsze z czymś smutnym, obrazy w jego twórczości wypełnia groza, a poeta często porusza tematy choroby i śmierci
 • wiele u Zimorowica nietaktownych komentarzy i grubiańskich żartów, a także prezentacji potworności i makabrycznych obrazów
 • bardzo dużą uwagę poświęcał Zimorowic wiarygodności, również psychologicznej, a realia historyczne odwzorowywał w dużym stopniu bardzo wiernie
 • Zimorowic bohaterami swoich sielanek czynił wyznawców prawosławnych, w związku z czym pojawiają się też u niego ukrainizmy
 • jego sielanki nie dorastają do sielanek Szymonowica, są zdecydowanie mniej udane i brakuje im głównie taktu i wyczucia
 • czytelnik Zimorowica może podczas lektury odczuwać pewien dyskomfort, ponieważ utwory te cechuje zdaniem Backvisa nieodpowiedniość formy i treści
 • Szymonowic odbija rzeczywistość w sposób o wiele bardziej subtelny, ale jednocześnie nie czyni swych utworów sztywnymi i monotonnymi

Bibliografia

C. Backvis, Panorama poezji polskiej epoki baroku, t. 2, Warszawa 2003.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu