Przejdź do treści

Napisałam licencjat o tekstach Young Multiego


Jak w tytule – napisałam licencjat o tekstach piosenek Young Multiego. Najpierw zebrałam w jednym pliku wszystkie jego teksty, potem przez kilka miesięcy wyciągałam z nich poszczególne słowa, liczyłam ich frekwencyjność i starałam się wyciągać z tego wnioski. 

Pracę obroniłam na 5, wrzuciłam zdjęcie tytułu pracy na swoje konto na Instagramie i … od tego czasu co kilka dni dostawałam prośbę o wysłanie tej pracy albo jej opublikowanie. Na stronie staram się dawać wszystkim wędkę, a nie rybkę, ale trudno byłoby stworzyć „ogólny poradnik na temat pisania językoznawczej pracy z polskiego rapu”, ponieważ ile osób, tyle pomysłów i tyle równie poprawnych sposobów wykonania tego zadania.

Dlatego też ostatecznie dzielę się wersją finalną – gotową pracą, którą możecie pobrać w formacie PDF i czytać do woli. Głęboko w sercu liczę na to, że chociaż dla jednej osoby będzie ona inspiracją do własnych badań językoznawczych. Z pracy usunęłam dane swoje i dane promotora – zostawiłam tylko dane „niewrażliwe”. Pracę obroniłam w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim jako licencjat z filologii polskiej.

Praca do pobrania w formacie PDF

Językoznawcza praca dyplomowa o polskim rapie – Young Multi (analiza semantyczna wybranego pola leksykalnego).pdf


Uwaga! Kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu powyższej pracy jest niezgodne z prawem obowiązującym w Polsce. Plagiat to przestępstwo ścigane z urzędu (kary i proces określa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Praca przeszła przez uniwersytecki system antyplagiatowy, więc jest obecna w ogólnopolskiej bazie prac dyplomowych.


Poniżej kilka naukowych szczegółów na temat pracy – jej tytuł i skrócony opis.

Tytuł pracy

Wyrażenie „pieniądze” w polskim trapie — analiza wybranego pola semantycznego w twórczości Young Multiego na tle porównawczym

Praca pt.: „Wyrażenie „pieniądze” w polskim trapie — analiza wybranego pola semantycznego w twórczości Young Multiego na tle porównawczym” miała na celu ukazanie innowacji językowych w zakresie słownictwa stosowanego przez Young Multiego oraz innych artystów tworzących w rodzącym się w ostatnich latach gatunku muzycznym — trapie.

Szczegółowej analizie leksykalnej poddane zostały wszystkie piosenki Young Multiego, czołowego przedstawiciela tegoż nurtu na polskiej scenie trapowej. Jako reprezentatywne dla tego gatunku pole semantyczne potraktowane zostały pieniądze oraz wszelkie wyrazy używane przez artystę na ich określenie. Materiał językowy, który posłużył do badań porównawczych, zostałzaczerpnięty z ponad stu piosenek najbardziej charakterystycznych dla polskiego trapu.

Metodologia badań, przyjęta za A. Bednarkiem i M. Grochowskim, pozwoliła na wyróżnienie leksemów spełniających warunki synonimii, leksemów będących synonimami na mocy arbitralnej decyzji użytkownika na mocy konwencji semantycznej, a także leksemy spełniające warunki hiponimii. W pracy szczegółowej analizie leksykalnej poddane zostały dwie pierwsze grupy wyrazów.

Wybór tematu pracy podyktowany jest ponaddziesięcioletnim zainteresowaniem polskąsceną muzyczną autorki pracy, które to pozwoliło na dokonanie samodzielnych obserwacji przemian zachodzących na gruncie stosowanej przez artystów leksyki. Za tło porównawcze słownictwa używanego przez Young Multiego posłużyły z jednej strony piosenki innych artystów tworzących w tym samym gatunku, a z drugiej – piosenki polskich raperów, którzy to byli poprzednikami twórców nurtu trap. Praca zawiera również próbę dokonania charakterystyki tegoż, dotychczas nieopisanego, gatunku.

Słowa kluczowe

rap, trap, hip-hop, pieniądze, polska muzyka współczesna, pole semantyczne, Young Multi

Spis treści

WSTĘP
1. Słowo wstępne
2. Stan badań
3. Cel i metodologia badań

ROZDZIAŁ 1
1. Trap — próba charakterystyki gatunku
2. Znaczenie motywu sukcesu finansowego w trapie 3. Young Multi na tle innych polskich traperów

ROZDZIAŁ 2
1. Jednostka leksykalna „pieniądz/pieniądze”— ujęcia leksykograficzne
2. Wyrażenie „pieniądz” w tekstach Young Multiego na tle porównawczym (innych tekstów piosenek z gatunku trap oraz tekstów piosenek rapu starej szkoły)
2.1 Analiza leksykograficzna jednostki leksykalnej „pieniądz”
2.2 Leksemy spełniające warunki synonimii lub tożsamości desygnacji

ROZDZIAŁ 3
1. Badana leksyka w ujęciu ilościowym
2. Indeks wyrażeń wyekscerpowanych z tekstów piosenek Young Multiego

ZAKOŃCZENIE
1. Słowo końcowe
2. Streszczenie pracy

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła literackie
2. Źródła internetowe
3. Autorzy i tytuły piosenek, z których zaczerpnięto analizowane teksty oraz jednostki językowe
4. Spis tabel i wykresów

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu