Przejdź do treści

Pochodzenie samogłoski „e” w polszczyźnie


Samogłoska „e” we współczesnym języku polskim może pochodzić z bardzo wielu źródeł. Czasami jej obecność uzasadniona jest rozwojem historycznym danej głoski, a czasami wynika z zapożyczenia wyrazu z języka obcego. Na przykładach omawiamy możliwe źródła samogłoski „e” w polszczyźnie.

Poniższy plik zawiera kompletny opis rozwoju polskiej ortografii. Pobierz notatkę w formacie pdf:

Pochodzenie samogłoski e w polszczyźnie.pdf

Jeżeli cokolwiek z pliku wzbudza Twoje wątpliwości lub jest kwestia, której – mimo opisu – nie rozumiesz, zadaj pytanie w komentarzu. Odpowiemy maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Pochodzenie samogłoski „e” – źródła

Obecność samogłoski „e” w wyrazie może być między innymi skutkiem:

 • zapożyczenia wyrazu z języka obcego i przejęcia tej głoski do własnego języka,
 • rozwoju sontantu l’ miękkiego,
 • z kontrakcji (ściągnięcia dwu samogłosek),
 • z jać (głoski, która już wyginęła, a która pochodzić mogła na przykład z przegłosu),
 • wokalizacji jeru mocnego,
 • analogicznego „e” ruchomego,
 • nieumotywowanej historycznie alternacji,
 • rozwoju sonantu l twardego (po tylnojęzykowej),
 • historycznego przejścia grup -ir, -yr w -er.

Pochodzenie samogłoski „e” w języku polskim – notatka

Bibliografia:

K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2001.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 2

Komentarze

  1. Głoska ą pochodzić może z wielu źródeł, więcej na temat genezy nosówek w polszczyźnie znajdziesz tutaj: http://dominikabyczek.pl/geneza-alternacji-ae-w-jezyku-polskim-przyklady/. W kwestii ojca natomiast – tu trzeba prześledzić cały proces rozwoju tego wyrazu, w prasłowiańszczyźnie *otьcь, a więc w odmianie otca, otcu, potem zmienione na oćca, oćcu, a dopiero potem (w XVI wieku) zamiast „ć” pojawiło się „j”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu