Przejdź do treści

Największy program wsparcia dla polskiej branży gamingowej


Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiła czwartą edycję programu sektorowego GameINN. W finansowanym z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – konkursie na wsparcie nowatorskich projektów w sektorze gamedev NCBR przeznaczył 100 mln zł.

Dynamiczny rozwój dzięki innowacjom

Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł. Prognoza na rok 2019 to ok. 2,23 mld. Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już ponad 300 mln zł wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu.

– Sektor producentów gier wideo to nasza wizytówka na świecie. Sukces polskich technologii i produktów z branży kreatywnej na globalnym rynku to jednak nie tylko powód do dumy. To realne korzyści dla naszej gospodarki oraz – jak pokazują tematy projektów realizowanych w programie – społeczeństwa. W zeszłym roku polski rynek gier wideo zanotował bardzo dobry na tle Europy ok. 10-proc. wzrost, a jego wartość przekroczyła 2 mld zł. Branża gamingowa coraz mocniej napędza innowacyjność naszej gospodarki, oferując atrakcyjne i dobrze płatne miejsca pracy. Sprzyja temu konsekwentnie przez nas prowadzona polityka proinnowacyjna, czego wyrazem są m.in. ulgi na B+R oraz sięgające już ponad 300 mln zł dofinansowania w programie GameINN – zaznacza wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Fundusze Europejskie napędzają gamedev

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W pierwszych dwóch konkursach o dofinansowanie mogły się ubiegać przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a od trzeciego konkursu również konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy wdrożeniowej zmieniony został system oceny wniosków: w trakcie oceny możliwe jest poprawienie wniosku przez wnioskodawcę w części merytorycznej, zgodnie ze wskazówkami panelu ekspertów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W trzech konkursach do NCBR wpłynęło łącznie 245 wniosków o dofinansowanie (72 w I konkursie, 90 w II konkursie i 83 w III konkursie).

– Program Inteligentny Rozwój bardzo mocno akcentuje potrzebę wspierania działalności badawczo-rozwojowej. Środki POIR oraz rozwiązania prawne tworzące  przyjazne  otoczenie dla innowacyjnych firm, w istotnym stopniu przyczyniły się do dynamicznego wzrostu nakładów na działalność B+R, jaki obserwujemy w ostatnich kilku latach. W 2015 r., kiedy rozpoczynaliśmy wdrażanie POIR, nakłady na działalność B+R wyniosły 18 mld zł. Natomiast szacunkowe dane GUS  wskazują, że na działalność B+R w 2018 r. przeznaczono ponad 25,6 mld zł, przy czym 2/3 tych nakładów poniosły przedsiębiorstwa. Doświadczenia związane z dotychczasowymi konkursami skierowanymi do producentów gier wideo pokazują, że także w sektorze kreatywnym możliwa jest realizacja prac B+R, które otwierają przed firmami nowe szanse na rozwój. Dlatego liczę, że również czwarta edycja konkursu organizowanego w ramach programu sektorowego GameINN spotka się z dużym zainteresowaniem wnioskodawców – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nie tylko rozrywka

GameINN jest dedykowany całej branży gier wideo, nie tylko twórcom gier. Dofinansowanie w programie otrzymały już projekty takie jak m.in.: VR Treadmill – wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością, platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI, gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach czy platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących. Odpowiednio przygotowana agenda badawcza programu sprzyja zgłaszaniu ciekawych i ambitnych projektów.

– W NCBR wierzymy w odważne i innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców i naukowców i poprzez nasze konkursy umożliwiamy im ich realizację. Skutecznie wspieramy – co potwierdzają statystyki – rozwój tej branży, nie zapominając o kształceniu i doskonaleniu kadr. W konkursach finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój wsparliśmy 47 projektów uczelni wyższych dotyczących doskonalenia kompetencji kadr i studentów lub młodzieży w obszarze IT, na co w ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy ponad 83,4 mln zł – podkreśla Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W czwartym konkursie GameINN o dofinansowanie sięgające nawet 20 mln zł będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych. Miejscem realizacji projektów badawczo-rozwojowych będą województwa inne niż województwo mazowieckie, które ma status regionu lepiej rozwiniętego.  Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.


źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/gameinn-rusza-kolejna-edycja-najwiekszego-programu-wsparcia-dla-branzy-gamingowej-w-polsce

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu