Przejdź do treści

M. Czermińska – Autobiograficzny trójkąt


Prezentujemy zarys głównych myśli artykułu naukowego Małgorzaty Czermińskiej pt.: „Autor jako producent”, którego lektura jest zazwyczaj zalecana studentom filologii polskiej w ramach przedmiotu Teoria literatury. Tekst ma oczywiście charakter skrótowy i wybiórczy – zainteresowanym dokładniejszymi informacjami polecamy zapoznanie się z oryginałem pracy badacza, który jest dostępny w źródle podanym w bibliografii na końcu tekstu. 

Poniższy plik zawiera streszczenie artykułu w formie graficznej – idealne do wydruku i szybkiej powtórki. Pobierz notatkę w formacie pdf:

M. Czermińska – Autobiograficzny trójkąt.pdf

Jeżeli cokolwiek z pliku wzbudza Twoje wątpliwości lub jest kwestia, której – mimo opisu – nie rozumiesz, zadaj pytanie w komentarzu. Odpowiemy maksymalnie w ciągu 24 godzin.

M. Czermińska – Autobiograficzny trójkąt – streszczenie

Małgorzata Czermińska wydziela trzy modele autobiografizmu.

Modele autobiografizmu

1) Świadectwo – postawa ekstrawertywna:

 • świadek osobiście uczestniczący w zdarzeniach
 • dokładny przekaz zaobserwowanych faktów, zaobserwowanych rozmów
 • relacja epicka, centrum: to, co przedstawione

Relacja: „ja” – świat

2) Wyznanie – postawa intrawertywna

 • sięganie di głębin duszy
 • „ja” przypomina to „ja” liryczne z poezji
 • proces samopoznania
 • postawa egotyczna lub narcystyczna

Relacja: „ja” – „ja”

3) Wyzwanie – rzucone czytelnikowi

 • pierwsza realizacja: dziennik Gombrowicza
 • rewolucyjne odkrycie – wynajduje taki rodzaj autobiograficznej narracji, że nie dominuje w niej ani świat, ani „ja” – dominuje tylko zwracanie się do „ty”

Relacja: „ja” – „ty”

Wymienność postaw w obrębie jednego gatunku:

 1. Dziennik bez głosek – A. Wata
 2. Wspomnienia starobielskie – Józefa Czapskiego

Źródła retoryczne tych trzech postaw (świadectwa, wyznania, wyzwania):

 • o tym, że na mowę składają się trzy elementy (mówca, adresat, przedmiot mowy) mówił już Arystoteles
 • poszerzał to Buhler i analizował Jakobson

Arystoteles – trzy bieguny perswazji:

 1. Ethos – na osobę mówiącego
 2. Pathos – na poruszenie słuchaczy
 3. Logos – w mowie


Bibliografia:

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, [w:] eadem, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu