Przejdź do treści

Gedanistyka – stypendia Fundacji Gdańskiej


Fundacja Gdańska, motywowana popularnością programu stypendialnego przeprowadzanego w ubiegłych latach, i w tym roku postanowiła wesprzeć finansowo 15 osób zamierzających studiować Gedanistykę na Uniwersytecie Gdańskim. 

Fundacja Gdańska – stypendia. Gedanistyka

Program stypendialny Fundacji Gdańskiej polega na całkowitym sfinansowaniu czesnego na studiach podyplomowych na kierunku Gedanistyka (wiedza o Gdańsku). Warunkiem uzyskania stypendium, poza złożeniem wniosku, jest także zobowiązanie się do późniejszego czynnego uczestniczenia w tworzeniu wirtualnej encyklopedii Gdańska.

Uruchamiając program stypendialny nie sądziliśmy, że będzie cieszył się on taką popularnością. Co roku, już po zakończeniu roku akademickiego zgłaszają się do nas osoby zainteresowane uczestniczeniem w kolejnej edycji. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku” – wskazuje cytowany w oficjalnym komunikacie Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Sprawdź, jakie hasła znajdują się już w Gedanopedii: https://www.gedanopedia.pl

Stypendysta w trakcie trwania rocznych studiów podpomowych:

 • napisze samodzielnie 5 nowych haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska,
 • raz w miesiącu weźmie udział w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii,
 • obejmie opieką i podejmie się ewentualnej aktualizacji 150 haseł zamieszczonych już w Gedanopedii.

Projekt stypendialny prowadzony jest w partnerstwie Fundacji Gdańskiej, Miasta Gdańska, Uniwestytetu Gdańskiego oraz Muzeum Gdańska. Teogorczna edycja jest już trzecią z kolei edycją programu stypendialnego.

Stypendia Gedanistyka – jak otrzymać?

Aby ubiegać się o otrzymanie stypendium, trzeba wypełnić i podpisać wniosek dostępny na stronie internetowej Fundacji Gdańska (https://fundacjagdanska.pl/gedanistyka-po-raz-3/).

Wniosek możemy dostarczyć na dwa sposoby:

 • drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres abialy@fundacjagdanska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać STYPENDIA – GEDANISTYKA),
 • osobiście poprzez dostarczenie dokumentu do siedziby Fundacji Gdańskiej.

Siedziba Fundacji Gdańskiej znajduje się przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku.

Wypełnione wnioski można dostarczać do od 4 do 26 września 2019 roku do godziny 12:00. Lista rankingowa będzie opublikowana dzień później na stronie internetowej Fundacji Gdańskiej. W tym samym terminie wyniki będą także przesłane do kandydatów, którzy wyślą swoje zgłoszenia.

Rekrutacja na tegoroczną edycję Gedanistyki trwa od 23 lipca do 30 września 2019 roku. Obecnie na kierunek zapisanych jest 7 osób (stan na dzień 7.09.2019, godzina 12:00).

Fundacja Gdańska przewiduje finansowanie dla 15 przyszłych absolwentów Gedanistyki. Wsparcie finansowe w całości pokrywa czesne za oba semestry studiów (3200 zł).

Stypendia Gedanistyka – kryteria

Jak wskazano na stronie internetowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, „pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium naukowego finansującego udział w studiach mają osoby zaangażowane w aktywne działania promujące Gdańsk (np. nauczyciele, przewodnicy, autorzy, blogerzy)”.

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria punktowe:

 • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska (w skali 0-4 pkt),
 • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska (w skali 0-4 pkt),
 • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych (w skali 0-2 pkt),
 • znaczące osiągnięcia, którymi mogą być np.: staże, wyróżnienia, nagrody, warsztaty, szkolenia (w skali 0-2 pkt).

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa” – wskazano na stronie internetowej Fundacji Gdańska.

Gedanistyka Gdańsk

Gedanistyka na Uniwerystecie Gdańskim prowadzona jest już od 2008 roku. W pierwszej edycji studiów podyplomowych na tym kierunku wzięło udział aż 27 osób. Kolejne edycje organizowano w latach:

 • 2010/2011 (18 absolwentów),
 • 2012/2013 (20 absolwentów),
 • 2015/2016 (11 absolwentów),
 • 2017/2018 (33 absolwentów),
 • 2018/2019 (15 absolwentów).

Łącznie tytułem gedanisty może pochwalić się już ponad 100 osób. Opłata roczna za kierunek wynosi 3200 zł. Płatność można wnieść także w dwu semestralnych ratach (po 1600 zł).

Pierwsze zajęcia w tegorocznej edycji studiów odbędą się najprawdopodobniej już 5 października. Nabór trwa do wyczerpania miejsc (35). Minimalna liczba uczestników potrzebnych do otwarcia kierunku wynosi 20, jednakże organizator zastrzega sobie możliwość uruchomienia Gedanistyki nawet przy mniejszej liczbie chętnych.

Więcej o gedanistyce przeczytasz w artykule Gedanistyka – co to? Opinie o kierunku na UG. Czy warto studiować?

Gedanistyka – co to?

Gedanistyka to podyplomowe studia skoncentowane wokół dziejów i kultury Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze – okres „Solidarności” i początek przemian ustrojowych schyłku XX wieku.

Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony jest to więc architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś – życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście.

Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, siódmej już edycji naszych studiów.

W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, a także ważniejszych dzielnic Gdańska, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

– wskazano w opisie kierunku na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.Źródła:

GEDANISTYKA PO RAZ 3.

https://historia.ug.edu.pl/studia/studia_podyplomowe/studia_podyplomowe_gedanistyka

Dodane przez: Dominika Byczek

Komentarze: 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj też tu